De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 54 en 55 en 56 en 57 en 58


 

Kies hier een van onderstaande artikelen 54 , 55, 56, 57, 58 of terug naar index

Artikel 54

Invloed werknemers op rooster
Bij de inroostering wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, wensen, gezondheid en zorgtaken van de werknemer voor zover dit redelijkerwijs van de werkgever gevergd kan worden.

naar boven

Artikel 55

Onregelmatigheidstoeslagen

 1. Het dagvenster beslaat een periode van 12 uur en loopt van maandag tot en met vrijdag 06.00- 18.00 uur of 07.00-19.00 uur en wordt vastgesteld in overleg met personeelvertegenwoordiging, ondernemingsraad of een werknemersorganisatie.
 2. Gedurende het dagvenster van maandag tot en met vrijdag gelden geen toeslagen.
 3. Bij een dagvenster van 06.00-18.00 uur zijn de toeslagen
  • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-24.00 uur 35% per uur
  • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00-06.00 uur 45% per uur.
 4. Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur zijn de toeslagen
  • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00-24.00 uur 35% per uur
  • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00-06.00 uur 45% per uur
  • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00-07.00 uur 35% per uur.
 5. Op zaterdag geldt een toeslag van 50% per uur en op zondag geldt een toeslag van 100%.
 6. Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.

naar boven

Artikel 56

Samenloop overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag
Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.

naar boven

Artikel 57

In afwijking van artikel 55 worden de diensturen op een feestdag vergoed overeenkomstig artikel 33, lid 6.

naar boven

Artikel 58

Arbeidstijdverkorting
Voor werknemers die ingezet worden in de 3 ploegendienst of volcontinu kan gesproken worden over arbeidstijdverkorting.

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023