De Stelling 1049 Lelystad

CAO gbv bijlage IV


BIJLAGE IV

Ontslagrecht

Opzegging

De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of
door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een
arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: ÈÈn maand;
  2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Indien door de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening een ontslagvergunning is verleend,
wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met ÈÈn maand, met
dien verstande dat de resterende termijn van opzegging tenminste ÈÈn maand bedraagt.
Werknemers die op 1 januari 1999 de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt behouden het recht op
toepassing van de op dat moment geldende opzegtermijn voor zover deze voor hun gunstiger is
dan de nieuwe (bovenvermelde) regeling. Bij verandering van werkgever gelden echter de nieuwe
wettelijke regels. Deze opzegtermijn was op basis van de CAO 1998 uitgewerkt conform
onderstaande tabel.

Aantal volle
jaren dat de
dienstbetrekking
n‡ de 18-jarige
leeftijd heeft
voortgeduurd:
Opzeggingstermijn in weken, die de werkgever
in acht moet nemen bij een hiernavolgende leeftijd
van de werknemer op de dag van de opzegging:

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 en ouder

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12
7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14
8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Copyright: jaclang.nl 2001 -2020