De Stelling 1049 Lelystad

Disclaimer


De website “www.jaclang.nl” “CAO online” is een particulier initiatief en heeft derhalve geen affiniteit met enige vakbond of andere organisatie. 

Niet de gehele tekst wordt vernieuwd na een CAO update. Meestal zullen bedragen datums wel veranderd worden maar daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Voor vragen en opmerkingen aangaande CAO’s, dient u contact op te nemen met uw eigen-, of desbetreffende vakbond, Of met uw werkgeversorganisatie. 

Op de vragen die “CAO online” voorgelegd krijgt, proberen wij een zo goed mogelijk antwoord te geven. Echter het is de mening van de schrijver.

Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de schrijver geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze site en/of verzonden informatie of documenten. 

Overgemaakte donatie’s kunnen niet terug gevorderd worden. Ook als wij niet in staat zijn uw vraag te kunnen beantwoorden.

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023