De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 59 en 60 en 61 en 62 en 63


 

Kies hier een van onderstaande artikelen 59 , 60, 61, 62, 63 of terug naar index

Artikel 59

Afbouwmatrix

  1. De werknemer die gedurende ten minste een periode van twee aaneengesloten kalenderjaren vast een 3-ploegendienst of volcontinu heeft gewerkt heeft recht op een afbouwregeling.
  2. Gedurende de afbouwregeling heeft de werknemer recht op een toeslag op het basissalaris volgens onderstaande afbouwmatrix onder aftrek van de gedurende de afbouwperiode te verdienen onregelmatigheidstoeslagen.

Volcontinudienst        3-ploegendienst

Lopende maand      20%      12,5%
1e maand                20%      12,5%
2e maand                 16%      10%
3e maand                 12%      7,5%
4e maand                 9%       5%
5e maand                 4%       2,5

naar boven

Artikel 60

Loon bij arbeidsongeschiktheid
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wordt onder loon in de zin van artikel 16 tevens verstaan de gemiddeld genoten onregelmatigheidstoeslag gedurende de periode van 52 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

naar boven

Artikel 61

Vakantiebijslag
Het loon, zoals genoemd in artikel 69 wordt tevens vermeerderd met de gemiddeld genoten onregelmatigheidstoeslag gedurende de periode van 52 weken voorafgaand aan de maand mei van het desbetreffende kalenderjaar.

naar boven

Artikel 62

Betaald verlof
Voor zover nodig in afwijking van de artikelen 64 en 65 wordt voor vakantie, ATV en bijzonder verlofdagen per dag 8 uur genoteerd.
naar boven
naar boven

Artikel 63

Proef

Dit hoofdstuk wordt ingevoerd bij wijze van proef. Na 1 jaar wordt de toepassing van dit hoofdstuk geëvalueerd.
naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023